LINE ID : @bboycomputer2

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค เปลี่ยนชิพการ์ดจอ(Chip VGA) ซ่อมเมนบอร์ด(Mainboard) บริการส่งมาซ่อม-ส่งกลับ

  • ส่งเครื่องมาให้ทางร้าน
  • ทางร้านจะตรวจสอบอาการ คำนวนค่าใช้จ่ายและแจ้งกลับไปทางลูกค้า
  • โอนเงินค่าซ่อม
  • เมื่อซ่อมเสร็จแล้วทางร้านส่งกลับไปยังลูกค้า